• Slovensko združenje paliativne medicine
External link opens in new tab or windowwww.szpm.si

  • Državna koordinacija za razvoj paliativne oskrbe
External link opens in new tab or windowhttp://paliativa.ezdrav.si/

  • Ministrstvo za zdravje – paliativna oskrba
External link opens in new tab or windowhttp://www.mz.gov.si/si/za_izvajalce_zdrav_storitev/paliativna_oskrba/

  • Državni program za obvladovanje raka
External link opens in new tab or windowhttp://www.dpor.si/?page_id=34

  • Onkološki inštitut – paliativna oskrba
External link opens in new tab or windowhttp://www.onko-i.si/dejavnosti/zdravstvena_dejavnost/skupne_zdravstvene_dejavnosti/paliativna_oskrba/

  • Klinika Golnik – paliativna oskrba
External link opens in new tab or windowhttp://www.klinika-golnik.si/dejavnost-bolnisnice/klinicna-dejavnost/paliativna-dejavnost/

  • Društvo Hospic
External link opens in new tab or windowhttp://drustvo-hospic.si/

  • Društvo onkoloških bolnikov
External link opens in new tab or windowhttp://www.onkologija.org/

  • Europacolon Slovenije
External link opens in new tab or windowhttp://www.europacolon.si/

  • Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk
External link opens in new tab or windowhttp://www.europadonna-zdruzenje.si/