POMOČ BLIŽNJIM


Neozdravljiva bolezen močno poseže tako v življenje bolnika kot njegove družine. Ko bližnja oseba zboli za neozdravljivo boleznijo, je razumljivo, da ji svojci želijo nameniti čim več razpoložljivega časa in ji pomagati po najboljših močeh. Vendar pa skrb za bolnega bližnjega postavlja svojce pred zahtevno nalogo, kako uskladiti skrb za bližnjega z vsakodnevnimi obveznostmi, povezanimi s skrbjo za družino, otroke, gospodinjstvo in službo.


Seznam informativnih vsebin za samopomoč:


POGOVOR Z BOLNIM

KAKO SE POGOVARJATI S HUDO BOLNIM


NEGA BOLNIKA

  1. SKRB ZA OSEBNO HIGIENO IN UREJENOST

  2. PREPREČEVANJE RAZJED ZARADI PRITISKA (preležanin)

  3. NEGA OTEKLIN (limfedem)

  4. SUHOST UST

  5. POMOČ NA DOMU
  6. KAM, KO OSKRBA DOMA NE BO VEČ MOGOČA?


SAMOPOMOČ

PODPORA SVOJCEM V PALIATIVNI OSKRBI


OTROK

OTROK OB HUDO BOLNEM


MLADOSTNIK

MLADOSTNIK OB HUDO BOLNEM